OLGU Yönetim Bilgi Sistemleri Mobil Analiz Uygulaması

OLGU Yönetim Bilgi Sistemleri Mobil Analiz Uygulaması

Yerel yönetimlerde kullanılan OLGU yönetim bilgi sistemlerine entegre çalışan, belediye ait nakit akışı ve personel bilgisini gösteren uygulamadır.